ЗА НАС

Съгласно  Договор за наем N Т-РД-19-97/13.06.2016 г. на Министерството на туризма за наемател на Морски плаж „Обзор – централен“ е определено дружеството „ВОРИК ГРУП“ ЕООД.

„ВОРИК ГРУП“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 202315790 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ N40 с управител Кристиян Николаев Киров.

Дружеството е създадено през 2012 г. и от тогава успешно развива дейността си в различни сфери, но най-вече в сферата на туризма и атракционните услуги. От 2016 г. е наемател на Морски плаж „Обзор – централен“ и полагаме огромни усилия за създаването на един качествен туристически продукт на плажните услуги, който да доведе до положителни резултати както за нас, така и за туристическия продукт на курортното градче като цяло.


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време на Морски плаж „Обзор – централен“ е от 08:00-18:00ч в периода 01 юни до 30 септември

Имате някакви въпроси към нас ?