Техническите характеристики на морски плаж „Обзор-централен”, както и изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (изм. и доп. ДВ бр. 31/28.04.2016г., в сила от 19.04.2016г.) предопределят обособяване на 2 медицински пункта с обща площ 20 кв.м. (№№ 30 и 31 от схемата).

Местонахождението на медицинските пунктове е конкретизирано и точно определено, така че да е достъпно за всички посетители на плажа, като на входните места /подходи/ и около спасителните кули на спасителните постове се планира да се поставят информационни табла със схема на плажната ивица, зоните за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на плажа и с означения за: специфичните особености на местата за къпане; разположението на спасителните постове; местонахождението на медицинските пунктове; администрацията; телефона на центъра за спешна медицинска помощ и/или реанимационните екипи за бърза и неотложна медицинска помощ; температурата на водата и въздуха; силата на вятъра и вълнението; работното време на спасителните постове и станции.

За по-добро качество на медицинските услуги и осигуряване бърза и неотложна медицинска помощ, Дружеството предвижда да осигури мобилен реанимационен екип.
Медицинските пунктове се планира да бъде снабдени с необходимото оборудване и инвентар, съгласно Приложения № 5 на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (изм. и доп. ДВ бр. 31/28.04.2016г., в сила от 19.04.2016г.).


Имате някакви въпроси към нас ?