Санитартно-хигиенно поддържане

В изпълнение изискванията на Наредба  № О-58/25.06.1973г. за “Хигиенни изисквания за устройството и експлоатацията на плажовете по Черноморското крайбрежие”,  се предвижда да се обособят: 3 броя санитарни възли с обща площ от 12 кв.м. (№№ 14, 15 и 16 от схемата), 10 броя съблекални с обща площ от 17.50кв.м. (№№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 от схемата) и 3 броя душови площадки с обща площ от 3 кв.м. (№№ 27, 28 и 29 от схемата), разположени равномерно в централната част на плажната ивица.

Душовите площадки представляват открити площадки, съблекалните - сглобяеми метални пана и инвентарни обемни клетки, монтирани непосредствено върху плажната ивица, а санитарните възли, организирани с обемни модули, тип „контейнер”.


Имате някакви въпроси към нас ?